WYBORY 2014. Przewodnik po partiach w UK: Liberal Democrats, cz. 4


 

'Zanosi się na to, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, postrzeganych jako mniej ważne niż ogólnokrajowe, Brytyjczycy skorzystają z okazji, by ukarać główne partie polityczne, nawet jeśli z którąś z nich identyfikują się w wyborach powszechnych' - poinformował Brendan Donnelly, dyrektor ośrodka badawczego Federal Trust.

 

Nick Clegg, lider Partii Liberalnych Demokratów

 

Ostatni sondaż Ipsos MORI daje:

 • rządzącej Partii Konserwatywnej (Conservative Party, paria Davida Camerona) - 31 proc. poparcia,
 • opozycyjnej Partii Pracy (Lider Labour Party, lider: Ed Miliband) - 37 proc.,
 • eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP, UKIP, Lider: Nigel Farage) - 15 proc.,
 • a koalicyjnemu partnerowi torysów - Partii Liberalnych Demokratów (lider, Nick Clegg) - 9 proc.W wyborach do PE w Wielkiej Brytanii duże znaczenie ma tzw. głos protestu. Stąd zdaniem niektórych komentatorów, choć rosnąca popularność UKIP jest mniejszym zagrożeniem dla Partii Pracy niż torysów, nie jest wykluczone, że UKIP będzie miał lepszy wynik od laburzystów. Torysi typowani są na trzecie miejsce.

Głównym elementem kampanii wyborczej partii Davida Camerona jest potwierdzenie zamiaru rozpisania referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w UE do końca 2017 r. i reforma UE z myślą o uczynieniu jej bardziej konkurencyjną. Torysi chcą też potwierdzenia statusu brytyjskiego sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego jako ostatecznego arbitra, kosztem nielubianego przez tutejszą polityczną klasę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

Konserwatyści dążą do uelastycznienia UE, aby jej członkowie mogli integrować się w różnym zakresie. Przejęli od premiera Holandii Marka Rutte hasło, że europejskie prawo ma być tylko tam, gdzie konieczne, a narodowe - wszędzie tam, gdzie to możliwe. W unijnym żargonie nazywa się to zasadą subsydiarności, która teoretycznie jest jednym z fundamentów unijnego prawa, ale krytycy wskazują, że Komisja Europejska ma tendencję do niepotrzebnego obejmowania swoim działaniem kolejnych dziedzin życia i rozszerzania uprawnień.

Opozycyjni laburzyści nie przedstawili jak dotąd wyborczego manifestu. Zasygnalizowali jednak, że będą chronić publiczną służbę zdrowia przed unijnymi zasadami wolnorynkowej konkurencji, są za ograniczeniem dostępu imigrantów do świadczeń, ich ściślejszą ochroną przed wyzyskiem i szybką deportacją w przypadku popadnięcia w kolizję z prawem.

Imigracja jest ważnym aspektem kampanii wyborczej. Nie jest przypadkiem, że o kolejnych ograniczeniach w dostępie imigrantów do świadczeń, tym razem o trzymiesięcznym okresie oczekiwania na zapomogę rodzinną, rząd poinformował w przededniu opublikowania wyborczego manifestu torysów. Żadna z partii nie może jednak przebić UKIP. Partia ta argumentuje, że tylko wyjście z UE umożliwi odzyskanie przez rząd kontroli nad polityką migracyjną.

 


Liberalni Demokraci (Liberal Democrats, LD, oficjalnie Social and Liberal Democrats)

 


Liberal Democrates – brytyjska socjalliberalna partia polityczna powstała w 1988 r. w wyniku połączenia Partii Liberalnej i Partii Socjaldemokratycznej.


Liberalni Demokraci są trzecią co do wielkości brytyjską partią polityczną, jednak aż do 2010 roku nigdy nie uczestniczyli w sprawowaniu rządów. LD za przyczynę uznaje obowiązujący w Wielkiej Brytanii system większościowy i postuluje jego zmianę na proporcjonalny. W wyborach do Izby Gmin w 2005 roku partia zdobyła 22,1% głosów, co dało jej 62 (9,6%) mandaty. W 2006, po śmierci parlamentarzysty z ramienia Partii Pracy, LD udało się wprowadzić kolejnego członka do Izby, zwiększając całkowitą ich liczbę do 63. W wyborach w 2010 roku uzyskała 23% głosów, co jednak przełożyło się na mniejszą liczbę mandatów - 57. Współtworzy rząd z Partią Konserwatywną, na czele którego stoi David Cameron.

Partia Liberalnych Demokratów jest zwolennikiem integracji europejskiej. Popiera ideę referendum i chce w nim głosować za pozostaniem w UE, ponieważ wierzy, że członkostwo w Unii Europejskiej przynosi UK wiele korzyści, przede wszystkich gospodarczych. Liberalni Demokraci jako jedyni wyraźnie powiedzieli, że otwarcie granic dla imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej było korzystne dla brytyjskiej gospodarki.

LibDems mają swoje korzenie w jednej z najstarszych formacji politycznych w UK, jednak przez cały XX wiek byli trzecią siłą brytyjskiej polityki i w praktyce pozostawali na marginesie. Dopiero wybory w 2010r., i koalicja z konserwatystami, dały im szansę na współrządzenie Wielką Brytanią. Lider Liberalnych Demokratów Nick Clegg jest obecnie wicepremierem, a jego partia kieruje kilkoma rządowymi resortami m.in. ministerstwem biznesu i innowacji oraz ministerstwem ds. energetyki i zmian klimatycznych.

 

Postulaty:
 

Partię Liberalnych Demokratów zalicza się do partii liberalnych i proeuropejskich.Opowiada się za aktywną i trwałą współpracą z partnerami europejskimi oraz silną Wielką Brytanią w silnej Europie. Według LibDems dzięki Unii w UK powstało 3 mln miejsc pracy, a członkostwo we wspólnocie pomaga m.in. w zwalczaniu przestępczości, czy wspólnej walce ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo napływ imigrantów wspomaga brytyjską gospodarkę. LibDemsi uważają, że wyjście z Unii oznaczałoby powrót do problemów gospodarczych, utratę miejsc pracy, utrudniłoby studentom udział w programach wymiany zagranicznej i spowodowałoby izolację Wielkiej Brytanii. LibDems opowiadają się za:
 

 • zorganizowaniem referendum w sprawie brytyjskiego członkostwa w UE
 • głosowaniem za pozostaniem we wspólnocie, gdyż członkostwo w UE gwarantuje UK silną pozycję w Europie i na świecie,
 • współpracą w ramach UE z innym państwami członkowskimi m.in. przy zwalczaniu przestępczości i ochronie środowiska
 • podpisaniem umowy o wolnym handlu między UE i USA, co da UK dodatkowe 10 mld euro dochodów, a także podpisaniem takiej umowy z Japonią, co przyniesie 5 mld dochodów
 • zmniejszeniem wydatków UE i przekierowaniem ich na tworzenie miejsc pracy, infrastrukturę transgraniczną, gospodarkę cyfrową, fundusze dla małych firm i nowoczesne technologie
 • likwidacją podwójnej siedziby Parlamentu Europejskiego
 • wyłączeniem małych firm spod niekoniecznych regulacji europejskich tam gdzie będzie to możliwie
 • liberalizacją europejskiego sektora usług i usług online


W poprzednich eurowyborach:

Partia Liberalnych Demokratów zdobyła 11 mandatów (4 miejsce).

 

Liberalnych Demokratów w Parlamencie Europejskim
 

LibDems należą do frakcji liberałów (Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – ALDE), która opowiada się za pogłębianiem integracji europejskiej, rozszerzeniem strefy euro, ochroną wolności obywatelskich, zieloną gospodarką, reformą budżetu UE, zwalczaniem homofobii i skuteczniejszym wdrażaniem unijnego prawodawstwa w państwach członkowskich. W grupie ALDE nie ma w tej chwili polskiej partii.

Liberalni Demokraci a Polska

Liberalni Demokraci są partią proimigracyjną i jako jedyni wyraźnie powiedzieli, że otwarcie granic dla imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej było korzystne dla brytyjskiej gospodarki, a ograniczenie imigracji byłoby szkodliwie i nielegalne. Lider partii poparł jednak Davida Camerona, gdy ten chciał ograniczyć wypłacanie zasiłków na dzieci, jeśli mieszkają one w Polsce. Nick Clegg zaznaczył jednak, że takie zasady miałby obowiązywać nie tylko wobec Polaków, ale wobec wszystkich obywateli UE.

 

Więcej na temat partii politycznych w Wielkeij Brytanii przeczytasz TUTAJ:

WYBORY 2014. Przewodnik po partiach - Partia Konserwatywna, cz. 1
WYBORY 2014: Przewodnik po partiach – Partia Pracy, cz. 2
WYBORY 2014: Przewodnik po partiach – UKIP, cz. 3
WYBORY 2014: Przewodnik po partiach – Liberal Democrats, cz. 4Darek Frach / adfconsulting.co.uk

źródło:Kasia Sobiepanek, ukpoliticspopolsku.wordpress.com / thefad.pl