VAT

VAT - Value Added Tax
podatek od towarów i usług

 

Firma musi zarejestrowa się jako podatnik VAT, jeśli bieżący próg obrotów w okresie 12 miesięcy przekroczył kwotę £83,000, bez wzgędu w jakim okresie roku kalendażowego próg ten zostanie przekroczony.

 

Obecny próg podatkowy na rok 2016/2017 wynosi  £83,000. Progi podatkowe zwyczajowo ulegają zmienie 1 kwietnia każdego roku

 

W Wlk. Brytanii większość towarów i usług jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 20% (stawka podstawowa) oraz 5% w przypadku paliw i energii dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii dla domów i instytucji charytatywnych, adaptacji budynków na cele handlowe lub do zamieszkania, jak również sprzedaży fotelików samochodowych dla dzieci. Dla pewnej grupy towarów stosuje się stawkę 0%. Dotyczy to, np. większości produktów żywnościowych, budownictwa (budowa nowych budynków mieszkalnych), ubrań dla dzieci, samochodów przystosowanych do użytku przez inwalidów, transportu publicznego i książek. W przypadku niektórych dostaw towarów i usług jest możliwe uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to m.in. ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (oprócz garaży, miejsc parkingowych, hoteli lub pomieszczeń hotelowych) oraz usług zdrowotnych.

 

 

Podstawowa stawka VAT

20%

 

 

Stawki VAT dla towarów i usług

 

Stawka % VAT Stawki stosowane dla produktów i usług
Podstawowa 20% Większość towarów i usług
Obniżona 5% Niektóre towary i usługi, np. foteliki dziecięce, dostawa energii dla domu
Stawka zerowa 0% Zerową stawką objęte są  towary i usługi jak np. żywność, ubrania dla dzieci