Usługi prawne

W ścisłej współpracy z Kancelarią Adwokacką i Radców Prawnych oferujemy pomoc prawną związaną z prowadzeniem interesów życiowych i biznesowych w Polsce w zakresie:

 1. Prawo cywilne

UMOWY

W ramach prowadzonej działalności, przygotowujemy i opiniujemy projekty różnego rodzaju umów cywilnoprawnych m.in. takich jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy najmu i dzierżawy,
 • umowy zlecenia i o świadczenie usług,
 • umowy o dzieło,
 • umowy pożyczki,
 • kontrakty menadżerskie

oraz inne.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, o odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa, a następnie w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych.

PRAWNA OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI

W życiu prywatnym lub zawodowym każdy podejmuje szereg decyzji, które mogą mieć konsekwencje finansowe, stąd każda taka decyzja wymaga przemyślenia, a także zasięgnięcia porady co do potencjalnych skutków.

Wspieramy wobec tego naszych Klientów celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podejmowanych działań, w tym również finansowych, świadcząc w tym zakresie porady prawne. W przypadku jednak wystąpienia problemów finansowych, świadczymy pomoc w celu oddłużenia i ochrony przed wierzycielami i postępowaniami egzekucyjnymi, jak również w toku postępowań upadłościowych zwracając szczególną uwagę, aby przebiegały w sposób zgodny z przepisami prawa. W przypadku naruszenia tych przepisów, podejmujemy się prowadzenia postępowań przeciwegzekucyjnych w celu ochrony zgromadzonego majątku.

Jednocześnie, podejmujemy się negocjacji z wierzycielami oraz prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych w celu osiągnięcia efektu w postaci redukcji zadłużenia oraz rozłożenia płatności na raty.

NIERUCHOMOŚCI

Na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców świadczymy usługi prawne związane z nieruchomościami, w tym w szczególności, ale nie tylko, prowadzimy:

 • kompleksową obsługę transakcji związanych z nabywaniem lub zbywaniem nieruchomości,
 • przygotowanie i opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.
 • prowadzenie negocjacji między kontrahentami przy nabyciu nieruchomości lub oddaniu jej w najem, dzierżawę, itp.,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających zakupić nieruchomość (due diligence nieruchomości),
 • pomoc przy zniesieniu współwłasności, w tym analiza i wskazanie współwłaścicielom najwłaściwszego sposobu zniesienia współwłasności, uczestniczenie w negocjacjach i reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach o eksmisję oraz o odszkodowanie od gminy w związku nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób co do których zapadł prawomocny wyrok orzekający eksmisję,
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach o zwrot nieruchomości oraz o naruszenie posiadania,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach wieczystoksięgowych
 • dochodzenie odszkodowań za zlokalizowane na nieruchomości sieci przesyłowe oraz o ustanowienie służebności przesyłu,
 • ochronę interesów właścicieli nieruchomości w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych i w związku z prowadzeniem robót budowlanych na sąsiedniej nieruchomości,
 • dochodzenie odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Spadki

Reprezentujemy Klientów w różnorodnych sprawach spadkowych – zarówno przed sądami oraz poza sądami, prowadząc negocjacje pomiędzy spadkobiercami w celu uniknięcia sporów na tym gruncie.

Prowadzimy sprawy i udzielamy pomocy prawnej w takich zakresach jak przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie dziedziczenia zadłużonego spadku, sporządzenie testamentu, dział spadku i zniesienie współwłasności majątku wchodzącego w skład spadku, jak również prowadzenie spraw o zachowek, wykonanie zapisów lub poleceń.

Udzielamy porad prawnych w zakresie skutków podatkowych dziedziczenia.

 1. Kompleksowa obsługa prawna działalności gospodarczej w Polsce

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w każdym aspekcie ich działalności. W szczególności obejmuje to sprawy korporacyjne (prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w formie spółek cywilnych oraz spółek handlowych), przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, prowadzenie  sporów gospodarczych, jak również reprezentowanie klientów w sprawach zamówień publicznych.

Przede wszystkim udzielamy Klientom porad w zakresie konsekwencji prawnych i finansowych ewentualnie podejmowanych decyzji w taki sposób, aby Klient miał świadomość istniejącego ryzyka lub korzyści związanych z rozważanymi rozwiązaniami.

Pomoc Klientom rozpoczynamy już od rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Wybór formy działalności oraz miejsca i sposobu jej prowadzenia następuje przy uwzględnieniu indywidualnych wymagań i potrzeb Klienta. Istotne jest również podejmowanie w interesie Klientów działań sprowadzających sie do powołania spółki celowej, celem przeprowadzenia konkretnych transakcji.

Wspieramy już istniejącą działalność w prowadzeniu interesów, przygotowując kontrakty handlowe, uchwały organów spółek oraz asystując w zgromadzeniach wspólników.

Doradzamy naszym Klientom przy tworzeniu i reorganizacji działalności gospodarczej we wszelkich dostępnych formach. Reprezentujemy również członków spółek kapitałowych w przypadku wszczęcia postępowań związanych z zadłużeniem spółek w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie.

Zatory płatnicze to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Opóźnienia w otrzymywaniu zapłaty od kontrahentów skutkują niebezpiecznym łańcuchem dalszych opóźnień i prowadzą do ryzyka utraty płynności finansowej, a w najgorszym wypadku prowadzą do upadłości. Konieczna windykacja należności pozwala na uniknięcie problemów związanych z wypłacalnością.

Więcej informacji w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców na www.bbplegal.pl

 1. Prawo Podatkowe oraz Administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących ochrony środowiska i prowadzenia inwestycji budowlanych, ale także w zakresie nałożonych kar i opłat administracyjnych.

We współpracy w biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi oferujemy doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków na terytorium Polski.

 1. Prawo karne

W ramach świadczonych usług prawnych, reprezentujemy klientów w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, w ramach których przygotowujemy dla Klientów opinie prawne, jak i reprezentujemy ich przed organami Policji, Prokuratury i przed sądami powszechnymi. Jesteśmy gotowi na natychmiastową reakcję w przypadku zatrzymania na terytorium Polski i stosowania tymczasowego aresztowania.

 

×

Szukaj w serwisie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję