Unia za umorzeniem ZUS

Po 9 miesiącach drążenia tematu Komisja Europejska ogłosiła, że nie ma uwag do uchwalonej rok temu przez Sejm ustawy odpuszczającej składki ubezpieczeniowe. Mogą z niej skorzystać wszyscy – informuje "Dziennik Polski".


 

 


300 tysięcy przedsiębiorców czekało od lutego z duszą na ramieniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjętej w listopadzie ubiegłego roku ustawy o umorzeniu składek na ZUS. Od stanowiska Komisji zależało, czy będą mogli skorzystać z odpuszczenia długów i przeżyć, czy też będą ścigani przez ZUS.

"Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że umorzenia przewidziane w ustawie abolicyjnej nie stanowią pomocy publicznej" – mówi Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która w imieniu polskiego rządu i parlamentu pilotowała sprawę. Oznacza to, że wszystkim, którzy złożą (lub już złożyli) wniosek do ZUS, składki i karne odsetki za objęty ustawą okres zostaną darowane.

Komisja miała wiele wątpliwości i pytań, na które UOKiK musiał odpowiedzieć, co wydłużało procedurę. Wszystko opóźniła dodatkowo skarga wysłana do Brukseli przez mało znany Ogólnopolski Związek Zawodowy Przedsiębiorców RP z Kędzierzyna Koźla, który twierdził, że "ustawa zakłóca konkurencję".Źródło: thefad.pl