Ubezpieczenie społeczne (National Insurance)

 

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) - 2016/2017

 

Obowiązek opodatkowania dochodów osobistych powstaje gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniżej przedstawionych warunków:
 

 • posiadanie miejsca zamieszkania i regularne przyjazdy do Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym braku zatrudnienia w innym kraju w pełnym wymiarze,
 • brak miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii, regularne przyjazdy trwające średnio 3 miesiące lub dłużej w skali roku podatkowego w okresie 4 lat,
 • pobyt i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w okresie dłuższym niż 2 lata.

 

W oparciu o zasady PAYE - Pay As You Earn pracodawcy są odpowiedzialni za dokonywanie należnych odliczeń kwot podatku od wynagrodzeń w momencie ich wypłaty. Podatki od innych rodzajów dochodów włącznie z dochodami od kapitału są rozliczane indywidualnie po zakończeniu roku podatkowego. Generalnie formuła kalkulacji należności podatkowych sprowadza się do zsumowania wszystkich dochodów krajowych i zagranicznych.
 

 

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) - 2016/2017

 

Class 1 National Insurance rates

 

Składki odprowadzane przez pracodawcę (Employer rates)

This table shows how much employers pay towards their employees’ National Insurance.

 

2016 to 2017

2015 to 2016

2014 to 2015

Rate above the Secondary Threshold

13.8%

13.8%

13.8%

Rate below Upper Secondary Threshold

0%

0%

N/A

Rate below Apprentice Upper Secondary Threshold

0%

N/A

N/A

Rebate for any employees in contracted-out pension schemes

N/A

3.4%

3.4%

Rebate for any employees in money-purchase schemes

N/A

N/A

N/A

Class 1A rate on expenses and benefits

13.8%

13.8%

13.8%

 

Składki odprowadzane przez pracodawnika (Employee rates)

This table shows how much employers deduct from employees’ pay.

 

 

2016 to 2017

2015 to 2016

2014 to 2015

Between Primary Threshold and Upper Earnings Limit

12%

12%

12%

Above Upper Earnings Limit

2%

2%

2%

Rebate for employees in contracted-out workplace pension schemes

N/A

1.4%

1.4%

Married women’s reduced rate between primary threshold and upper earnings limit

5.85%

5.85%

5.85%

Rate for employees deferring National Insurance

2%

2%

2%

 

Class 2 i 4 National Insurance rates (self employed)

Class 2

 

  2016 to 2017 2015 to 2016 2014 to 2015
Small Profits Threshold amount per year £5965 £5965 -
Small earnings exception’ amount per year
Self-employed people start paying Class 2 NI
N/A abolished £5,885
Rate per week £2.80 £2.80 £2.75

3Class 4

 

£ per year 2016 to 2017 2015 to 2016 2014 to 2015
Lower Profits Limit
Self-employed people start paying Class 4 NI
£8,060 £8,060 £7,956
Upper Profits Limit
Self-employed people pay a lower rate
£43,000 £42,385 £41,865
Rate between Lower Profits Limit and Upper Profits Limit 9% 9% 9%
Rate above Upper Profits Limit 2% 2% 2%

3Class 2 and Class 4 National Insurance (self-employed)

This table shows how much employers pay towards their employees’ National Insurance.

 

  2015 to 2016 2014 to 2015 2013 to 2014 2012 to 2013
Rate above the Secondary Threshold 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%
Rebate for any employees in contracted-out pension schemes 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Rebate for any employees in money-purchase schemes N/A N/A N/A N/A
Class 1A rate on expenses and benefits 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%

 

2.2 Employee rates

 

This table shows how much employers deduct from employees’ pay.

 

  2015 to 2015 2014 to 2015 2013 to 2014 2012 to 2013
Between Primary Threshold and Upper Earnings Limit 12% 12% 12% 12%
Above Upper Earnings Limit 2% 2% 2% 2%
Rebate for employees in contracted-out workplace pension schemes 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Married women’s reduced rate between primary threshold and upper earnings limit 5.85% 5.85% 5.85% 5.85%
Rate for employees deferring National Insurance 2% 2% 2% 2%

 

3. Class 2 and Class 4 National Insurance (self-employed)

 

 • Class 2 - roczny dochód netto poniżej £5,965.00 - stawka £0.00 tygodniowo
 • Class 2 - roczny dochód netto od kwoty £5,965.00 do £8,060.00 - stawka £2.80 tygodniowo
 • Class 4 - dochód netto od kwoty £8,060.00 do £42,385- stawka £2.80 tygodniowo plus 9%
 • Class 4 - dochodu powyżej £42,385.00 - stawka j.w. plus 2% dla dochodu uzyskanego powyżej £42,385.00

 

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione osoby:

 • poniżej 16-go roku życia,
 • które osiagnęły wiek emerytalny
 • mężatki lub wdowy upoważnione do płacenia zredukowanych składek na ubezpieczenie społeczne
 • o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) -   dochód netto nie przekraczający kwoty £5,965.00.

 

Class 1

Składki społeczne dla pracowników:
 

 • Weekly Primary Threshold,a więc próg od którego pracownicy płacą składki społeczne  Class 1 NIC to £155 tygodniowo;
 • Weekly Lower Earnings Limit, minimalny próg od którego składki społeczne liczą się do emerytury to £112. Warto pamiętać, że zarabiając pomiędzy £112-£155 tygodniowo nie płacimy składek, ale otrzymujemy tzw. national insurance credits, które liczą się na poczet naszej emerytury;
 • Upper Earnings, próg od którego płacimy dodatkowe 2% na ubezpieczenie społeczne to £815 tygodniowo.

 

źródło: HMRC