Status rezydenta Wielkiej BrytaniiStatus rezydenta zależy od ilości dni jakie spędzasz na terenie Wielkiej Brytanii w roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia nstępnego roku)

Rezydentem stajesz się automatycznie

  • jeżeli na terenie Wielkiej Brytanii przebywasz co najmniej 183 dni w roku podatkowym
  • jeżeli jedynym miejscem zamieszkania jest Wielka Barytania - musisz być właścicielem domu/mieszkania, wynajmować bądź mieszkać co najmniej 91 dni (w sumie) - i spędzać tam co najmniej 30 dni w roku podatkowym.


Rezydentem przestajesz być automatycznie, jeśli:

  • na terenie Wielkiej Brytanii przebywasz mniej niż 16 dni (lub 46 dni jeśli nie zostałeś zakwalifikowany jako rezydent brytyjski w okresie ostatnich 3 lat)
  • pracujesz poza Wielką Brytanią w pełnym wymiarze czasu pracy (średnio co najmniej 35 godzin w tygodniu), przebywasz na terenie Wielkiej Brytanii mniej niż 91 (w sumie) - z których mniej niż 31 dni pracując.

 

Źródło: gov.uk