SIC code (Standard Industrial Classification)


 

SIC code (The Standard Industrial Classification)
Klasyfikacja działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii

 

 

SIC kod (The Standard Industrial Classification), jest sklasyfikowanym zbiorem rodzajów działalności gospodarczej występującej w gospodarce narodowej Wielkiej Brytanii.

Brytyjski SIC  kod składa się z pięciu cyfr, określających aktywność businessową firmy. Wybór rodzaju działalności gospodarczej a tym samym i kodu następuje podczas rejestracji firm.

Zmiana kodu - rodzaju działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie podczas kolejnego rozliczenia rocznego firmy.

Działalność gospodarcza firmy może być oparta na kilku różnych kodach SIC.
 
Standaryzację kodów po raz pierwszy wprowadzono na terenie Wielkiej Brytanii w 1948 roku.
Głównym celem ujednolicenia rodzajów działalności oraz sklasyfikowania placówek handlowych było gromadzenie, prezentowanie, jak też analiza napływających z rynku informacji dla potrzeb statystycznech według aktywności biznesowych firm.

Od 1948 roku klasyfikacja SIC była zmieniana kilkukrotnie, w latach 1958, 1968, 1980, 1992, 1997, 2003 i ostatnio 2007 roku. Najnowsza wersja SIC 2007 weszła w życie 01 stycznia 2008 roku


 

Brytyjskie kody działalności SIC 2007 udostępniamy w załączniku. Kliknij TUTAJ aby przejść do tabeli zawierającej SIC code (The Standard Industrial Classification) >>>