SELF EMPLOYER

Self-employed - Sole Trader
Jednoosobowa działalność gospodarcza


 


Self-Employment (Sole Trader) – „samozatrudnienie” - jest jednoosobową formą stanowiąca najprostszy rodzaj działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.  Nie posiada osobowości prawnej a osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Odpowiednikiem w Polsce jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną.

 

Self Employed – Ogólne zasady podatkowe 2013/2014

 • Self Employed objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych z obowiązkiem  składania rocznych zaznań podatkowych
 • Obowiazkowa rejestracja VAT i rozliczenia VAT dla obrotów powyżej £ 79,000.00
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej oraz przechowywania dokumentów i rachunków przez okres 5 lat

 

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) - 2013/2014

 • Class 2 - roczny dochód netto poniżej £5,725.00 - stawka £0.00 tygodniowo
 • Class 2 - roczny dochód netto od kwoty £5,725.00 do £7,755.00 - stawka £2.70 tygodniowo
 • Class 4 - dochód netto od kwoty £7,755.00 do £41,450- stawka £2.70 tygodniowo plus 9%
 • Class 4 - dochodu powyżej £41,450.00 stawka j.w. plus 2% dla dochodu uzyskanego powyżej £41,450.00

 

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione osoby:

 • poniżej 16-go roku życia,
 • które osiagnęły wiek emerytalny
 • mężatki lub wdowy upoważnione do płacenia zredukowanych składek na ubezpieczenie społeczne
 • o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) -   dochód netto nie przekraczający kwoty £5,725.00.

 

Podatki - 2013/2014

 • Pierwsze £9,440.00 zwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów £0.00 - £32,010.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów £32,011.00 - £150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej £150,001.00