Rozliczenie CIS

Rozliczenie CISRozliczenie CIS (Construction Industry Scheme) określa zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (contractors) i podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej. System CIS może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów firm, które działają w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Należą do nich:
 

 •     osoby self-employed (samozatrudnione) Sole traders
 •     partnership
 •     firmy / spółki ltd
 •     Limited Liability Partnership (LLP).
   


Jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, musisz zarejestrować się w HM Revenue & Customs (HMRC). Jako wykonawca będziesz musiał również przestrzegać pewnych zasad, aby upewnić się czy płacisz podwykonawcom poprawnie w ramach programu .

 

Wykonawca czy podwykonawca w ramach systemu CIS
 

 • jeśli świadczysz usługi na rzecz kogoś innego w branży budowlanej lub budynku, samodzielnie lub poprzez dostarczanie innych pracowników to jesteś podwykonawcą
 • płacisz podwykonawcom za świadczone usługi dla budownictwa to jesteś wykonawcą
   

Możesz być jednym i drugim jednocześnie.

 

Ważne aby zarejestrować się w systemie CIS przed rozpoczęciem prac. W przeciwnym razie HMRC poinformuje twoich kontrahentów aby dokonywali potrąceń na podatek od wynagrodzenia w stawce podwyższone do 30%.

 

Jeżeli pracujesz jako podwykonawca / subcontractor musisz zarejestrować swoją działalność i co roku rozliczać się z urzędem skarbowym. W tym wypadku Twój pracodawca – wykonawca (contractor) oblicza wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance). Ty musisz wysłać roczne rozliczenie podatkowe Self assessment.
 


Jeśli jesteś wykonawcą / contractor i zatrudniasz osoby w celu wykonywania prac budowlanych, masz zobowiązania do:
 

 • zarejestrowania się w systemie CIS
 • sprawdzenia czy podwykonawcy (subcontractors) są zarejestrowani w systemie CIS
 • wypłacania pensji podwykonawcom
 • do 19 dnia każdego miesiąca musisz wysłać miesięczne rozliczenie CIS
   


Jeśli firma zarejestrowana jest poza granicami Wielkiej Brytanii, ale prace są wykonywane są na terenie Wielkiej Brytanii – lub na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii - rozliczenie CIS nadal obowiązuje