Polska najlepiej na świecie zmniejsza nierówności - Polska ma najlepszy socjal

Zaskoczeni? Z obliczeń portalu The New Yorker wynika, że polska polityka społeczna i podatkowa skuteczniej zmniejsza nierówności dochodów niż w Szwecji i Norwegii. Według "TNY" mamy najlepszy pod tym względem socjal na świecie.


 


Polski socjal i system podatkowy zmniejszają nierówności najlepiej z 22 przebadanych krajów rozwiniętych. "The New Yorker" w swojej opinii powołuje się na tzw. współczynnik Giniego. Gdy współczynnik ten wynosi 0 proc., oznacza to idealną równość, zaś 100 proc. to skupienie całego bogactwa w rękach jednostki.

Bez podatków ten współczynnik w Polsce wynosiłby aż 65 proc. Po uwzględnieniu wpływów z podatków wskaźnik Giniego spada do 36 proc., co oznacza, że nierówności u nas są mniejsze niż chociażby w krajach skandynawskich. Według "New Yorkera" polski socjal najskuteczniej ze wszystkich przebadanych krajów zmniejsza nierówności w dochodach, bo zmniejsza nierówność aż o 45 punktów procentowych. Tak dużego skoku na skutek podatków nie ma żaden inny kraj. Zaskoczeni?

 

natemat.pl