Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Obowiązek opodatkowania dochodów osobistych powstaje gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniżej przedstawionych warunków:
 

 • posiadanie miejsca zamieszkania i regularne przyjazdy do Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym braku zatrudnienia w innym kraju w pełnym wymiarze,
 • brak miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii, regularne przyjazdy trwające średnio 3 miesiące lub dłużej w skali roku podatkowego w okresie 4 lat,
 • pobyt i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w okresie dłuższym niż 2 lata.

 

W oparciu o zasady PAYE - Pay As You Earn pracodawcy są odpowiedzialni za dokonywanie należnych odliczeń kwot podatku od wynagrodzeń w momencie ich wypłaty. Podatki od innych rodzajów dochodów włącznie z dochodami od kapitału są rozliczane indywidualnie po zakończeniu roku podatkowego. Generalnie formuła kalkulacji należności podatkowych sprowadza się do zsumowania wszystkich dochodów krajowych i zagranicznych.
 


Dochody podlegające opodatkowaniu:

zarobki, dochody z nieruchomości, chorobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, oprócz pierwszych 28 tygodni, podstawowa kwota świadczenia z tytułu macierzyństwa, zasiłek dla bezrobotnych lub strajkowy, emerytury, inne świadczenia opieki społecznej, oprocentowanie lokat oszczędnościowych w bankach i kasach mieszkaniowych, dywidendy oraz zyski z polis ubezpieczeniowych.
 


Dochody nie podlegające opodatkowaniu:

zasiłki na dzieci, zasiłki rodzinne, zasiłki mieszkaniowe, zwolnienie z tytułu macierzyństwa, płatności z tytułu macierzyństwa, świadczenia z tytułu niezdolności płatnych w czasie pierwszych 28 tygodni, oprocentowanie lokat oszczędnościowych zwolnionych z podatku, niektóre dywidendy, niektóre obligacje, wygrane w loterii i grach hazardowych i darowizny otrzymane od członków rodziny.

Każda osoba objęta obowiązkiem podatkowym korzysta z prawa do odpisania od swoich dochodów kwoty wolnej od opodatkowania, tzw. tax allowance. W przypadku małżeństwa - prawo do odpisania kwoty wolnej od opodatkowania posiada zarówno mąż, jak i żona.

Wartość tax allowance jest odejmowana od kwoty dochodów przed opodatkowaniem.

 

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) - 2015/2016

 • Class 2 - roczny dochód netto poniżej £5,965.00 - stawka £0.00 tygodniowo
 • Class 2 - roczny dochód netto od kwoty £5,965.00 do £8,060.00 - stawka £2.80 tygodniowo
 • Class 4 - dochód netto od kwoty £8,060.00 do £42,385.00- stawka £2.80 tygodniowo plus 9%
 • Class 4 - dochodu powyżej £42,385.00 - stawka j.w. plus 2% dla dochodu uzyskanego powyżej £42,385.00

 

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione osoby:

 • poniżej 16-go roku życia,
 • które osiagnęły wiek emerytalny
 • mężatki lub wdowy upoważnione do płacenia zredukowanych składek na ubezpieczenie społeczne
 • o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) -   dochód netto nie przekraczający kwoty £5,965.00.

 

Podatki - 2015/2016

 

 •     Pierwsze £10,600.00 zwolnione od opodatkowania
 •     Stawka opodatkowania 20% dla dochodów £0.00 - £31,785.00
 •     Stawka opodatkowania 40% dla dochodów £31,876.00 - £150,000.00
 •     Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej £150,001.00