Numer identyfikacyjny VAT

Numer identyfikacyjny VAT

 

VAT - Value Added Tax
podatek od towarów i usług

 


Każda firma, której przychody przekraczają próg 79 tys. funtów w ciągu jednego roku rozliczeniowego,  musi zarejestrować się do rozliczeń podatku VAT. Po przekroczeniu tego progu firma ma 12 miesięcy na zgłoszenie się do HM Revenue & Customs w celu rejestracji w ramach podatku VAT.
 

Jeśli obrót firmy jest poniżej wyznaczonego progu, istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji jako płatnik VAT.


W Wielkiej Brytanii większość towarów i usług jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 20% (stawka podstawowa) oraz 5% w przypadku paliw i energii dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii dla domów i instytucji charytatywnych, adaptacji budynków na cele handlowe lub do zamieszkania, jak również sprzedaży fotelików samochodowych dla dzieci. Dla pewnej grupy towarów stosuje się stawkę 0%. Dotyczy to, np. większości produktów żywnościowych, budownictwa (budowa nowych budynków mieszkalnych), ubrań dla dzieci, samochodów przystosowanych do użytku przez inwalidów, transportu publicznego i książek.

 

W przypadku niektórych dostaw towarów i usług jest możliwe uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to m.in. ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (oprócz garaży, miejsc parkingowych, hoteli lub pomieszczeń hotelowych) oraz usług zdrowotnych.


Numer identyfikacyjny VAT odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich UE. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami dokonywanym pomiędzy państwami Unii Europejskiej.


Każdy podatnik VAT posiada swój unikalny numer dla potrzeb handlu wewnątrz wspólnotowego przyznany przez administrację podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Ważne jest, aby każdy podatnik VAT biorący udział w wewnątrz wspólnotowym obrocie handlowym posługiwał się numerem identyfikacyjnym wraz z dwuliterowym kodem państwa. Numery podatników zarejestrowanych na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii poprzedzane są kodem "GB" i będą składały się z pięciu, dziewięciu lub dwunastu znaków. Numer pięcioznakowy może zawierać litery GD (organizacje rządowe) lub HA (służba zdrowia).