Nowy film, niezwykłe połączenie starego i nowego Londynu


 

Pamiętacie niezwykły film Simona Smith'a, który idąc śladmi Claude Friese-Greene'a z 1927 roku nakręcił Londyn 85 lat później z tych samych miejsc, porównując jak naprawdę niewiele zmienił się to miasto na przestrzeni lat?

 W 1927 roku operator Claude Friese-Greene podróżował po Wielkiej Brytanii ze swoją nową kolorową kamerą. Podróż zakończył w Londynie zachowując na swoim filmie wygląd miasta z lat dwódziestych dwódziestego wieku. 85 lat później Simon Smith poszedł śladami Claude Friese-Greene'a i nakęcił Londyn dokładnie z tych samych miejsc. Połączył te dwa filmy i stworzył niezwykły obraz porównując miasto na przestrzeni kilkudziesięciu lat


Simon Smith, wrócił do swojego ostatniego pomysłu i stworzył kolejne, podobne dzieło. Znowu porównał Londyn z roku 1927 i 2013 ale sposób w jaki spojrzał na miasto jest zupelnie inny.

 

 

Darek Frach, thefad.pl