Najwięksi `beneficiarze` w Wielkiej Brytanii


 

10 gospodarstw domowych pobierało tak duże świadczenia socjalne, że ich średni tygodniowy dochód był równy dochodowi jednej osoby zarabiającej rocznie prawie 85 tys. funtów brutto.

 


 
Opisywana sytuacja miała miejsce przed wprowadzeniem przepisu o „benefit cap”

Zanim prawo stało się surowsze, każda z tych rodzin otrzymywała od państwa średnio 1100 funtów tygodniowo.

Minister Iain Duncan Smith podał ten przykład jako dowód na konieczność wprowadzenia ograniczeń w dostępie do zasiłków. Jego zdaniem te 10 rekordowych rodzin są przykładem „niedorzecznej sytuacji”, w której osoby niepracujące miały większy dochód niż ci, którzy ciężko pracowali.

Przypomnijmy, że „benefit cap” wprowadził ograniczenie do maksimum 500 funtów tygodniowo, co rocznie daje kwotę 26 tys. funtów. Przed wprowadzeniem zmian największe kwoty pobierane były z tytułu housing benefit. Po wprowadzeniu nowych przepisów, w kwietniu ubiegłego roku, okazało się, że ponad 42 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii zostało objętych redukcjami płatności.

Zmiany wprowadzane były i są stopniowo, a ministerstwo pracy i emerytur ujawnia, że dotknęły one m.in. 96 gospodarstw domowych, które pobierały łączne świadczenia socjalne przekraczające 900 funtów tygodniowo. Wspomniane 10 rodzin z rekordowymi zasiłkami z dawnych czasów, dziś zamiast 1100 funtów tygodniowo, dostaje przeciętnie około 600 funtów.

Wcześniej rocznie każda z tych rodzin z kasy państwa pobierała prawie 58 tysięcy funtów rocznie netto. Oznaczało to, że dochód takiej rodziny jest równy rocznym zarobkom stomatologa, księgowego czy nauczyciela w szkole średniej. Z tą różnicą, że pobierający benefity nie musieli chodzić do pracy.

- To właśnie było powodem wprowadzenia „benefit cap”. Mieliśmy po prostu do czynienia z niesprawiedliwą sytuacją, w której niektóre osoby siedziały w domu, uzyskując dochód podobny do ciężko pracujących ludzi. Wprowadzając limit 26 tys. funtów rocznie, przywróciliśmy równość i sprawiedliwość. Poza tym nasze reformy pomogły wielu osobom w zdecydowaniu się na wyjście z domu i poszukanie pracy – mówi minister Smith.

Z ostatnich danych wynika, że w okresie od kwietnia 2013 do marca br. Ponad 20 tys. rodzin w UK otrzymuje tygodniowo od 500 do 550 funtów z funduszu socjalnego. Średnio każda z nich straciła 50 funtów z benefitów. Kolejne 12 tys. gospodarstw domowych podpadło pod redukcję, ponieważ ich tygodniowy dochód z socjalu wynosił od 550-600 funtów. W danych znalazło się też ponad 5 tys. rodzin z dochodem socjalnym w wysokości 600-650 funtów tygodniowo.


thefad.pl