Lot jest opóźniony lub został odwołany? Odmówiono wejścia na pokład samolotu? Sprawdź, przysługujące Ci prawa

Poradnik dla pasażerów przygotował Urząd Lotnictwa Cywilnego, a my prezentujemy jego najważniejsze fragmenty.

Gdy lot jest opóźniony
 
Przewoźnik ma obowiązek:

  •     zapewnić nam posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania,
  •     umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych,
  •     umożliwić przesłanie 2 wiadomości faxem lub mailem.


Jeżeli wylot nastąpi następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić transport i nocleg w hotelu. Gdy opóźnienie wyniesie powyżej 5 godzin i zrezygnujemy z przelotu, przewoźnik ma obowiązek zwrócić nam całą należność za zakupiony bilet.

Pasażerowi przysługuje także odszkodowanie pieniężne, jeśli z powodu opóźnionego lotu przybędzie on do celu z 3-godzinnym opóźnieniem. Odszkodowanie to nie przysługuje w przypadku, gdy lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).

Gdy lot został odwołany
 
Wówczas mamy prawo, w terminie 7 dni, do zwrotu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli na 14 dni przed wylotem nie zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu (lub zostaniemy powiadomieni w okresie krótszym), a przewoźnik jednocześnie nie zaproponuje przelotu alternatywnego, przysługuje nam odszkodowanie pieniężne w wysokości od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, gdy lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).

Gdy odmówiono wejścia na pokład samolotu
 
Przysługuje nam prawo do odszkodowania  oraz zwrot pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma także obowiązek zaopiekować się nami, czyli zapewnić posiłki i napoje. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia – przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu wraz z dojazdem.

Gdzie złożyć skargę?

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego tylko i wyłącznie w sytuacji:

 

  • Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.
  • Odwołania lotu.
  • Dużego opóźnienia lotu.


Odpowiedni formuarz oraz więcej informacji na temat jak złożyć skargę znajdziesz TUTAJ >>>

Europejskie odpowiedniki KOPP

Lista Urzędów krajów Europejskich zajmujących się prawami pasażera dostępna jest TUTAJ >>>

 

Źródło: thefad.pl