11 lutego 2019

Self-employment

Self-employment

Podziel się ze znajomymi

Self-Employed to brytyjski odpowiednik polskiej Działalności Gospodarczej.

Self-Employment (Sole Trader) – „samozatrudnienie” – to jednoosobowa formą stanowiąca najprostszy rodzaj działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii. Nie posiada osobowości prawnej, a osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Jest to forma prawna dostępna jedynie dla rezydentów Wielkiej Brytanii. Aby zarejestrować Self-Employed trzeba posiadać adres w UK oraz NIN i przebywać na terenie UK co najmniej 183 dni w roku.

Self-employed – Sole Trader (Jednoosobowa działalność gospodarcza)

Osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jako jednoosobowy podmiot gospodarczy (Sole trader), wspólnik w spółce zwykłej (partner in a partnership) lub wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (member of LLP) muszą zarejestrować się w Urzędzie Podatkowym (HM Revenue & Customs ‐ HMRC) jako osoby samo zatrudnione (Self‐ employed).

Self-employed a sole trader

Self-employment to nazwa ogólna na samozatrudnienie, które w Wielkiej Brytanii można wykonywać w postaci:

 • sole trader – to samozatrudniony działający jako firma jednoosobowa, bądź
 • partnership – to kilku samozatrudnionych, działających jako firma z kilkoma właścicielami – osobami zarządzającymi

Innymi słowy: każdy sole trader jest samozatrudniony (self-employed), jednak nie każdy self-employed jest sole trader, ponieważ może być samozatrudnionym, prowadzącym firmę do spółki z kolegą/żoną itp.

WAŻNE:

Partnerzy spółek typu Partnership muszą zarejestrować się każdy z osobna. Wykonawcy i podwykonawcy w branży budowlanej muszą się również zarejestrować w Construction Industry Scheme (CIS).

Sole Trader – Samozatrudnienie

Zaletą tej formy działalności gospodarczej jest to, że pracę na własny rachunek można rozpocząć niemal natychmiast, natomiast rejestracji można dokonać w późniejszym okresie (rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności). Uproszczona księgowość, brak obowiązku zakładania firmowego konta bankowego oraz to, że wypracowany zysk (po opodatkowaniu) w całości zatrzymywany jest przez właściciela firmy, to dodatkowe zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Planując rozpoczęcie działalności jako Sole trader musimy pamiętać, że niektóre formy działalności wymagają wcześniejszego uzyskania licencji (local authority licence). Mowa tu na przykład o przedsięwzięciach takich jak restauracja, kierowca taksówek, opiekunka grup dziecięcych itp.

Osoby prowadzace dzialalnosc w ramch Self Employed mogą łączyć się w spółki partnerskie, mogą też zatrudniac pracowników na podstawie umowe o pracę.

Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

Przed rejestracją samozatrudnienia należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number. W celu uzyskania numeru należy zgłosić się na rozmowę do lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy i Emerytur – Department for Work and Pensions. Takim oddziałem jest JobCentrePlus.

Rejestrację samozatrudnienia

W Wielkiej Brytanii istnieje możliwość rejestracji samozatrudnienia (Self-Employment) do trzech miesięcy wstecz od rozpoczęcia działalności. Oznacza to, że jeśli osoba samozatrudniająca zaczęła zarabiać np. 1 września, to ma czas do 30 listopada na zarejestrowanie swojej działalności.

Często spotykamy się z obiegową opinią, że osoby, które zaczęły prowadzić swój własny biznes, mają trzy miesiące na podjęcie decyzji o rejestracji w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Różnica może subtelna, aczkolwiek bardzo istotna. W praktyce bowiem oznacza to, że osoba, która rozpoczęła działalność, ma trzy miesiące na podjęcie decyzji: rejestrować się, czy nie. Tymczasem osoby, które zaczęły prowadzić swoją działalność, takiego wyboru nie mają. Nawet jeśli biznes nie przyniósł żadnych zysków, to i tak urząd podatkowym (HMRC) powinien być poinformowany o rozpoczęciu i zakończeniu działalności, a wpływy (sales, turnover) wraz z wydatkami (business expenses) powinny zostać zgłoszone w rozliczeniu podatkowym (Self-Assessment).

Po rejestracji Self-Employment HMRC wystawi i prześle numer podatkowy (UTR – Unique Tax Reference), na który czeka się do miesiąca od zgłoszenia rejestracji – numer ten niezbędny będzie do rozliczeń rocznych (Self-Assessment).

Warto nadmienić, że numeru podatkowego (UTR – Unique Tax Reference) nie powinno się ujawniać przy podpisywaniu lub ustnych umowach z klientami jak też na wystawionych fakturach.

Kto może założyć własną działalność gospodarczą?

Każdy może zarejestrować się jako osoba samozatrudniona (Self-Employed). Niektóre jednak rodzaje działalności wymagają licencji lub zezwolenia. Należą do nich między innymi punkty sprzedaży alkoholu, opiekunki dzieci, kierowcy taksówek, jak też działalność handlowa wymagająca licencji lokalnego urzędu miasta („local authority licence”).

Nazwa firmy

Nazwą firmy może być imię i nazwisko bądź wyróżniające się od innych hasło.

Self Employment – Ogólne zasady podatkowe 2020/2021

 • Self Employed objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych z obowiązkiem składania rocznych zaznań podatkowych
 • Obowiazkowa rejestracja VAT i rozliczenia VAT dla obrotów powyżej £ 85,000.00. Standardowy VAT ma trzy stawki:
  • 20% – pełna stawka
  • 5% – stawka obniżona
  • 0% – stawka zerowa
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej oraz przechowywania dokumentów i rachunków przez okres 5 lat

Podatki – 2020/2021

 • Pierwsze £12,500.00 zwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów £12,501.00 – £50,000.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów £50,001.00 – £150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej £150,001.00

Podatki – 2019/2020

 • Pierwsze £12,500.00 zwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów £12,500.00 – £37,500.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów £37,501.00 – £150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej £150,001.00

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2020/2021

 • Class 2 – roczny dochód netto poniżej £6,475.00 – stawka £0.00 tygodniowo
 • Class 2 – roczny dochód netto od kwoty £6.475.00 do £9,500.00 – stawka £3.05 tygodniowo
 • Class 4 – dochód netto od kwoty £9,500.00 do £50,000.00- stawka £3.05 tygodniowo plus 9%
 • Class 4 – dochodu powyżej £50,000.00 stawka j.w. plus 2% dla dochodu uzyskanego powyżej £50,000.00

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2019/2020

 • Class 2 – roczny dochód netto poniżej £6,365.00 – stawka £0.00 tygodniowo
 • Class 2 – roczny dochód netto od kwoty £6.365.00 do £8,632.00 – stawka £3.00 tygodniowo
 • Class 4 – dochód netto od kwoty £8,632.00 do £50,000.00- stawka £3.00 tygodniowo plus 9%
 • Class 4 – dochodu powyżej £50,000.00 stawka j.w. plus 2% dla dochodu uzyskanego powyżej £50,000.00

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione osoby:

 • poniżej 16-go roku życia,
 • które osiagnęły wiek emerytalny
 • mężatki lub wdowy upoważnione do płacenia zredukowanych składek na ubezpieczenie społeczne
 • o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception)

Poprzedni rok podatkowy

Koszty. Co self employer może odliczyć od podatku?

Od podatku można odliczyć wyłącznie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, materiały biurowe, koszty podróży, koszty zatrudniania pracowników, opłaty za wynajmowany lokal, reklamę, marketing.

Biuro, lokal, miejsce prowadzenia działalności

Jeśli na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej korzystamy z lokalu, to koszty związane z jego utrzymaniem podlegają odliczeniu od podatku. Odliczyć można: opłaty za ogrzewanie, elektryczność, Council Tax, oprocentowania kredytu hipotecznego lub czynsz. Jeżeli firma ma siedzibę w miejscu zamieszkania, można rozliczyć cześć domowych wydatków, w jednej z dwóch dostępnych form:

 • ryczałt, w przypadku jeżeli pracujesz w domu więcej niż 25 godzin w miesiącu, bądź
 • szacunkowe wyliczenie powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą. Dla przykładu, jeśli naszym miejscem zamieszkania jest 3-pokojowe mieszkanie, w którym jedno z pomieszczeń jest przeznaczone na działalność, przy założeniu, że dla celów prowadzenia firmy wykorzystywane jest 50 procentah, wówczas odliczyć można koszty utrzymania domu podzielone przez ilość pokoi (w tym przypadku: 3) x 50 proc.

Warunkiem jednak aby odliczyć takie koszty od podatku jest zgłoszenie tego faktu w lokalnym Council. Warto w tym miejscu nadmienić, że Council może naliczyć z wyższy podatek Council Tax.

Jeżeli nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami. W trakcie konsultacji księgowej rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

Materiały dla Twojej firmy

Odliczeniu od podatku podlegają wszystkie wydatki na materiały niezbędne do funkcjonowania Twojej firmy. Mogą to być segregatory, tusze do drukarek, ale również zestawy narzędzi inne rzeczy, których używasz na co dzień w swojej pracy.

Dotyczy to również oprogramowania, czy sprzętu jak komputery, drukarki, czy telefony.

Pamiętaj, taki wydatek musi mieć swoje uzasadnienie i być związany z prowadzonym przez Ciebie biznesem. Nowa lustrzanka jak najbardziej będzie kosztem małej firmy produkującej kosmetyki i zamieszczające zdjęcia produktów na stronie internetowej. Jednak w przypadku hydraulika czy grafika komputerowego zakup takiego sprzętu nie może być kosztem.

W przypadku zakupów środków trwałych jak komputer, czy wspomniany aparat, które również mogą być używane do celów prywatnych Sole Trader musi określić, w jakim procencie korzysta z danych rzeczy służbowo. Tylko ta część będzie kosztem możliwym do odliczenia.

Stały kontakt z firmą

Telefon i stały dostęp do internetu to podstawa każdej firmy. Jeżeli posiadasz telefon firmowy wydatki związane z jego używaniem są kosztami firmy. W przypadku, kiedy z telefonu korzystasz w celach biznesowych oraz prywatnych musisz oszacować jaki procent rachunku stanowią rozmowy służbowe. Najlepiej na podstawie kilku bilingów wyliczyć średnią wydatków poniesionych na firmę.

Podobnie sytuacja wygląda z opłatami za internet, jeżeli korzystasz z niego również w celach prywatnych.

Koszty przejazdów

Wszystkie rodzaje biletów, które kupiłeś są kosztami firmy tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy podróż była związana z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Przykładowo mogą być to loty do polski na szkolenie podnoszące Twoje kwalifikacje lub wyjazd do innego miasta w celu pozyskania klienta lub pracownika.

Również, jeżeli używasz samochodu w celach służbowych możesz uwzględnić koszty z tym związane w swoim rozliczeniu rocznym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak rozliczać mile zapraszamy do przeczytania artykułu „Rozliczanie mil w firmie. Wszystko, co warto wiedzieć”.

WAŻNE. Sposób rozliczania kosztów używania samochodu można zmienić dopiero po zmianie samochodu.

W zależności, na którą opcję się zdecydujesz oprócz wydatków związanych z kosztami eksploatacji samochodu i paliwa, możesz również rozliczyć m.in. opłaty za parkowanie, przejazd autostradą i ubezpieczenie.

Wyjazdy służbowe

Jeżeli Twój wyjazd służbowy wiąże się z koniecznością spędzenia nocy poza miejscem zamieszkania, wydatki z tym związane są kosztem firmy. Możesz również odliczyć kwoty jakie wydałeś na posiłki i napoje. Ważne – jest to możliwe, jeżeli Twój wyjazd służbowy trwał minimum 5 godzin. W innym przypadku kawa czy obiad nie mogą zostać zaliczone do kosztów.

WAŻNE!

Jako Sole Traders nie możesz odliczyć od podatku kosztów związanych z „rozrywką”, w tym przykładowo kolacji z partnerami biznesowymi lub lunchu z nowym klientem.Inne w tej kategorii


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/adfconsu/public_html/wp-content/themes/base/functions.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/adfconsu/public_html/wp-content/themes/base/functions.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/adfconsu/public_html/wp-content/themes/base/functions.php on line 280

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/adfconsu/public_html/wp-content/themes/base/functions.php on line 280

×

Szukaj w serwisie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję