Historia i zdolność kredytowa - Credit Score i Credit Report

O zdolności kredytowej (Credit Score) można usłyszeć przy otwieraniu konta bankowego w Wielkiej Brytanii, aplikowaniu o kartę kredytową, wynajmowaniu mieszkania a już na pewno, kiedy ubiegamy się o kredyt w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej. Co to takiego i czym właściwie jest zdolność kredytowa.

 

  • Co to jest Credit Score?
  • Raport kredytowy - Credit Report
  • Budowanie historii kredytowej w Wielkiej Brytanii
  • Czy można samemu wpłynąć na swój Credit Score?
  • Gdzie można sprawdzić wiarygodność kredytową (Credit Score)


Co to jest Credit Score?


Ocena wiarygodności kredytowej (Credit Score) to mierzony w punktach poziom naszej wiarygodności finansowej. Im wyższy Credit Score, tym bardziej wiarygodni jesteśmy jako pożyczkobiorca, osoba wypłacalna i finansowo wiarygodna.


Dla wielu firm skorzystanie z usług Credit Reference Agency i sprawdzenie naszego Credit Score to podstawa decyzji o podjęciu współpracy z nami, niezależnie czy chodzi tu o otwarcie konta bankowego, wydanie karty kredytowej, czy aplikację o kredyt na mieszkanie. Innymi słowy posiadanie pozytywnego Credit Score jest niezbędne by spokojnie funkcjonować w brytyjskim społeczeństwie.


Raport kredytowy - Credit Report


Raport kredytowy (credit report) to zbiór danych na nasz temat przechowywanych w bazie danych agencji badającej wiarygodność kredytowej (Credit Reference Agency). Na ich podstawie dokonywany jest test naszej wiarygodności, a więc właśnie Credit Score.

W raporcie kredytowym znajduje się szereg informacji na nasz temat uzyskanych przez Credit Reference Agency. Agencja uzyskuje dane z różnych źródeł - od firm, z których usług korzystamy lub korzystaliśmy w przeszłości, władz lokalnych, banków, sądów itd.

Przy sporządzaniu raportu kredytowego i wyznaczaniu Credit Score brane są pod uwagę takie informacje, jak:


    Historia kredytowa pożyczkobiorcy:


Stanowi około 30 procent punktów, jakie możemy uzyskać w ramach Credit Score. Głownie brane jest pod uwagę 6 ostatnich lat. Na wynik ma wpływ regularność spłacania rat wcześniej zaciągniętego kredytu. Jeżeli spóźnialiśmy się ze spłatą zobowiązań to szansę na przyznanie nam nowego kredytu spadają drastycznie.


    Stałość adresu zamieszkania:

Wysoki wynik uzyskają osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii pod stałym adresem przez okres dłuższy niż 3 lata.


    Długość posiadania konta bankowego:

Wysoki wynik w tym zakresie uzyskają osoby posiadające konto bankowe w jednym banku przez wiele lat. Wierność jednemu bankowi stanowi informację o lojalności klienta. Częste zmiany konta bankowego, lub nie posiadanie go wcale wpływają negatywnie na wynik punktowy.

 

  Stałość oraz długość zatrudnienia:
 
Częsta zmiana pracy oraz przerwy w zatrudnieniu niekorzystnie wpłyną na nasz wynik w systemie Credit Score. Pożyczkodawcy preferują osoby mogące pochwalić się długim okresem pracy u jednego pracodawcy (co najmniej 3 lata), co stanowi większą gwarancję utrzymania obecnego zatrudnienia, a co za tym idzie jest to element wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy.


    Ilość złożonych wniosków o przyznanie kredytu:

Każde kolejne aplikowanie o kredyt jest rejestrowane i stanowi element naszej historii kredytowej. Wnioskowanie o pożyczkę z większą częstotliwością niż raz w miesiącu powoduje obniżenie naszej wiarygodności jako kredytobiorcy. Po kilkukrotnym odrzuceniu złożonego przez nas wniosku, zalecane jest wstrzymanie się od dalszego aplikowania o kredyt na okres 6 miesięcy.    Przeszłość kryminalna
 

 

Budowanie historii kredytowej w Wielkiej BrytaniiNiestety osoby nowo przybyłe do Wielkiej Brytanii z całą pewnością będą miały mało punktów i ich ocena będzie negatywna. Wynika to z faktu braku historii zamieszkania w Wielkiej Brytanii. W miarę upływu czasu Credit Score ma szansę być coraz wyższy. Oczywiście, jeśli regularnie będziemy płacili rachunki i nie narobimy głupstw.


Czy można samemu wpłynąć na swój Credit Score?


Na dłuższą metę najistotniejsze jest bieżące regulowanie zobowiązań i wpisanie się na listę wyborców. Dobrze jest uzyskać kartę kredytową i regularnie ją spłacać. Bardzo istotne jest wreszcie sprawdzenie własnego raportu kredytowego i uzupełnienie brakujących informacji, takich jak adresy zamieszkania, - co pozytywnie wpłynie na naszą ocenę. Co więcej warto znać własną ocenę kredytową, ponieważ jesteśmy wówczas świadomi własnych możliwości, dzięki czemu możemy unikać składania aplikacji z góry skazanych na niepowodzenie, co może niekorzystnie wpłynąć na naszą ocenę w przyszłości.