FIRMY LIMITED

Private Company Limited by Shares - Limited (LTD)
Spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością

 


Spółka Limited (nazywana w skrocie Ltd.) - jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną i stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponad wszelką watpliwość jest najbardziej prestiżową formą podmiotu gospodarczego rozpoznawalnego i respektowanego na całym świecie.

 

Na czym polega rozliczenie spółki Limited Company? – od momentu rozpoczęcia działalności LTD posiada prawne zobowiązanie do:

 

 • powiadomienia HMRC o danych nowej firmy
 • rozliczenia podatku firmy w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia okresu księgowego (CT600)
 • płacenia corporation tax w okresie 9 miesięcy od zamknięcia okresu księgowego
 • wysłania rocznego raportu do HMRC odnośnie zestawień finansowych
 • wysłania rocznego raportu do Companies House
 • rocznego rozliczenie podatkowego dyrektora
 • prowadzenia Payroll
 • rocznego raportu pracowników P-35, P-14, P11D
 • kwartalne rozliczenie VAT
   

 

Spółka Ltd. – Ogolne zasady podatkowe

 

 • Status firmy: UK Private Limited Company.
 • Rok podatkowy spółki: 12 miesięcy licząc od dnia zalożenia spółki.
 • 21% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
 • 30% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 1,500,000.00
 • Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy
 • Obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych od osób prawnych
 • Rejestracja VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 79,000.00
 • Możliwość zatrudniania pracowników
 • Osoby zatrudnione w spółce płacą podatek dochodowy oraz odprowadzają skladki na ubezpieczenie społeczne
 • Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax)
 • Możliwość otwierania oddziałow w innych krajach UE

 

Rok podatkowy spółki

 

Rok podatkowy Limited Company trwa 12 miesięcy licząc od momentu jej założenia. Po tym okresie spółka musi:
 

 • przekazać roczne sprawozdanie z działalności ("‘statutory" annual accounts) do Companies House
 • zapłacić podatek od osób prawnych (Corporation Tax) oraz
 • wykonać i wysłać sprawozdanie podatkowe i finansowe do urzędu skarbowego (Company Tax Return).


Od zakończenia roku podatkowego spółka ma dziewięć miesięcy na zapłacenie naliczonego podatku dochodowego (Corporation Tax).

Roczne sprawozdanie polega na przekazaniu informacji z działalności spółki w minionym roku podatkowym. Ma na celu przekazanie udziałowcom i innym zainteresowanym jednostkom informację o działalności firmy i wyniku finansowym. Sprawozdanie roczne z działalności składane są do Companies House.

Sprawozdanie podatkowe i finansowe (Company Tax Return) składane są do urzędu podatkowego – HMRC.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU PODATKOWEGO

 

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN

 

Roczne sprawozdanie z działalności ("‘statutory" annual accounts) do Companies House

 

do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego spółki

 

Podatek od osób prawnych (Corporation Tax)

 

9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu roku podatkowego spółki

 

Przesanie sprawozdanie podatkowego i finansowego do urzędu skarbowego (Company Tax Return)

 

12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego spółki

 

 

 

Popularne dokumenty dla spółki limited w UK
 

Pełna lista dokumentów do pobrania ze strony Companies House

 
AA01 (pdf)     Change of accounting reference date

AA02 (pdf)     Dormant Company Accounts

AD01 (pdf)     Change of registered office address

AD02 (pdf)     Notification of single alternative inspection location (SAIL)

AD03 (pdf)     Change of location of the company records to the single alternative inspection location (SAIL)

AD04 (pdf)     Change of location of the company records to the registered office

AP01 (pdf)     Appointment of director / Powołanie dyrektora spólki ltd

AP02 (pdf)     Appointment of corporate director

AP03 (pdf)     Appointment of secretary

AP04 (pdf)     Appointment of corporate secretary

TM01 (pdf)     Termination of appointment of director

TM02 (pdf)     Termination of appointment of secretary

CH01 (pdf)     Change of director’s details

CH02 (pdf)     Change of corporate director’s details

CH03 (pdf)     Change of secretary’s details

CH04 (pdf)     Change of corporate secretary’s details

AR01 (pdf)     Annual Return

DS01 (pdf)     Striking off application by a company

DS02 (pdf)     Withdrawal of striking off application by a company

IN01 (pdf)     Application to register a company

MG01 (pdf)     Particulars of a mortgage or charge

MG02 (pdf)     Statement of satisfaction in full or in part of mortgage or charge

MG04 (pdf)     Application for registration of a memorandum of satisfaction that part (or the whole) of the property charged (a) has been released from the charge; (b) no longer forms part of the company’s property

NM01 (pdf)     Notice of change of name by resolution