Do pobrania

 

Do pobrania

 

APLIKACJE

 

NATURALIZACJA - OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE:

FORM AN - Application for naturalisation as a British citizen - Formularz AN

BOOKLET AN - Naturalisation Booklet - The Requirements. To be read in conjunction with Guide AN

GUIDE AN - Naturalisation as a British citizen. – A guide for applicants. To be read in conjunction with Booklet AN

Fees leaflet: applications for citizenship and right of abode received on or after 6 April 2013PDF 323KB opens in a new window

 

A1  - Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej


 

 

DZIENNIK USTAW

(APOSTILLE) KONWENCJA

znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.)

APOSTILLE
załącznik do Konwencji - wzór apostille

APOSTILLE FORMULARZ ZAMÓWIENIA
załącznik do zamówienia apostille

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

 

FORMULARZE, ZAMÓWIENIA

 

APOSTILLE FORMULARZ ZAMÓWIENIA
załącznik do zamówienia apostille

SIC code (The Standard Industrial Classification)
Klasyfikacja działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii


 

Konwencja OECD

MODELOWA KONWENCA OECD

w sprawie podatku od dochodu i majątku

 

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009
z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie