Co o zasiłku chorobowym wiedzieć należy

Każdej osobie legalnie przebywającej i pracującej w Wielkiej Brytanii, przysługuje ustawowy zasiłek chorobowy Statutory Sick Pay (SSP). Jeżeli pracownik nie stawił się w pracy przez pierwsze cztery dni lub więcej oraz otrzymuje pensję w określonej wysokości, może ubiegać się o pomoc finansową.

Statutory Sick Pay (SSP) to minimalna kwota jaką może wypłacić pracodawca swojemu podwładnemu niezdolnemu do pracy z powodu choroby. Należy jednak sprawdzić umowę o pracę, ponieważ zdarza się, że pracownikowi przysługują dodatkowe prawa. W tym wypadku, wypłacana kwota będzie wyższa. Pracownikom zatrudnionym przez agencję pośrednictwa pracy, SSP przysługuje jedynie do 28 tygodni. Osoby zatrudnione kontraktowo, mogą być zwolnione z tych obostrzeń. 

Jaka wysokość zasiłku

Pracownik może otrzymać SSP lub kwotę określoną w umowie o pracę tylko wtedy, gdy taki zapis tam figuruje. Kwota zasiłku chorobowego nie może być niższa niż £87.55 (w roku podatkowym 2014/2015).

Przez pierwsze trzy dni nieobecności, pracownikowi nie przysługuje żadna pomoc finansowa, jeśli nie została ona uwzględniona w umowie o pracę. Po upływie trzech dni, otrzymuje normalną stawkę SSP.

Kiedy informować pracodawcę o chorobie

Należy niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy. Pracodawca może przyjąć określone metody postępowania, może też zażądać, aby informować go o chorobie już pierwszego dnia nieobecności w pracy.  Te zasady zawarte są w umowach o pracę, a na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania o tym swoich podwładnych. Jeśli przed ósmym dniem choroby pracownik nie zawiadomi pracodawcy o swojej nieobecności, ten może odmówić mu wypłaty SSP.

Co robić, gdy pracodawca wstrzyma wypłatę SSP

W ramach odmowy wypłaty zasiłku chorobowego, pracodawca musi wręczyć pracownikowi formularz SSP1, w którym wyjaśni przyczyny wstrzymania wypłaty. Pracownik powinien zaznaczyć w formularzu, iż chciałby, aby HMRC przeanalizowała jego sytuację. Formularz należy przesłać do lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy oraz Świadczeń Emerytalnych i Rentowych – Department for Work and Pensions (DWP).

W przypadku przysługiwania zasiłku  a odmowy wypłacania go przez pracodawcę, należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę i wystąpić o odszkodowanie do kolegium ds. zatrudnienia,  jako przyczynę podając bezprawne potrącenia z wynagrodzenia.

thefad.pl