CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ

 

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający, że dany podatnik (osoba fizyczna lub spółka) jest rezydentem podatkowym określonego kraju, czyli jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju wystawiającym certyfikat - od całości jego przychodów.

Dysponowanie certyfikatem rezydencji podatkowej podatnika pozwala na zastosowanie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisami takich umów wynagrodzenie zagranicznych kontrahentów albo nie podlega opodatkowaniu w Polsce tzw. „podatkiem u źródła” albo możliwe jest zastosowanie obniżonej w stosunku do krajowej – stawki tego podatku.

Nie jest wymagane aby płatnik dysponował certyfikatem rezydencji na moment dokonywania płatności. Niemniej jednak certyfikat rezydencji powinien potwierdzać rezydencję podatkową w okresie, w którym dokonano płatności.


DECYZJA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

Dla zobrazowania oraz przybliżenia zagadnienia, przytaczamy decyzję Sądu Administracyjne w sprawie pomiędzy Izbą Skarbową w Poznaniu a Bankiem Zachodnim WBK, wyłącznie w temacie zagadnienia dotyczącego certyfikatu rezydencji podatkowej:

Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2579/11 II FSK 2580/11)

Bank Zachodni WBK poprosił izbę skarbową o interpretację przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych i prawnych. Bank spytał, czy certyfikat rezydencji podatkowej, będący zaświadczeniem o miejscu zamieszania lub siedzibie podatnika jest ważny tak długo, jak podatnik, którego dotyczy, nie zmieni miejsca zamieszkania lub siedziby.

Certyfikat rezydencji podatkowej, na podstawie którego bank oblicza wysokość podatku jest ważny, dopóki nie zmieniło się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak uzasadniała sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala, podatnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, jednak, certyfikat nie ma określonej daty ważności - wyjaśniła, więc będzie ważny, dopóki podatnik nie zmieni miejsca zamieszkania ani siedziby. Sędzia zaznaczyła jednak, że w przypadku, gdy organ podatkowy udowodni, że certyfikat był nieaktualny, bank - jako płatnik - będzie odpowiedzialny za nieprawidłowe rozliczenie podatku.

 

CERTYFIKAT REZYDENCJI WYSTAWIONY PRZEZ HMRC, PRZYKŁAD:

Jeśli potrzebujesz poświadczenia rezydencji podatkowej zgłoś się do nas. Pomagamy skompletować odpowiednie dokumenty, informacje oraz wnioski w celu otrzymania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej.

KLIKNIJ TUTAJ  >>>  dowiesz się więcej o koszt usługi

 

 

Dariusz Frach

Źródło: prawo.rp.pl